Petiție: O abordare globală pentru a pune capăt ciclului violenței în Asia de Sud-Vest

Petiție: O abordare globală pentru a pune capăt ciclului violenței în Asia de Sud-Vest

Apel internațional pentru pace: O abordare globală pentru a pune capăt ciclului violenței în Asia de Sud-Vest

Noi, semnatarii români ai acestei petiții internaționale lansate de International Peace Coalition (IPC), îngrijorați fiind de pericolul unui război mondial potențial nuclear, cerem Președinției României, Guvernului și tuturor responsabililor politici să ia în calcul acest apel, să-și reafirme independența și să ia măsuri urgente în favoarea unei păci negociate atât în Ucraina cât și în Asia de Sud-Vest. 

Cerem măsuri în vederea organizării unei conferințe internaționale care să ducă la un nou sistem de securitate internațional care să ia în calcul preocupările de securitate ale fiecărei națiuni suverane, oricare ar fi dimensiunea sau influența ei. Această arhitectură trebuie să dea prioritate rezolvării pacifice a conflictelor și înțelegerii mutuale, depunându-se eforturi pentru a elimina spectrul tensiunilor geopolitice.

Persoanele care doresc să se mobilizeze ne pot contacta la: contact@comitetulpentrupace.ro

Petiție: O abordare globală pentru a pune capăt ciclului violenței în Asia de Sud-Vest

International Peace Coalition/Humanity for Peace

Semnați aici https://humanityforpeace.net/index.php/petition-implementing-a-global-approach-to-end-the-cycle-of-violence-in-southwest-asia/

Ciclul de violență perpetuă din Asia de Sud-Vest, cunoscută și sub numele de Orientul Mijlociu, consumă generație după generație în războaie mortale. Ne reunim cu toții, omenirea fiind una singură, pentru a opri acest lucru de îndată și ne alăturăm propunerilor pe care Brazilia, China și alte națiuni ale Majorității Globale le fac Națiunilor Unite. 

China a declarat că „sprijină Consiliul de Securitate pentru organizarea unei reuniuni de urgență privind conflictul palestiniano-israelian, este de acord că reuniunea ar trebui să se concentreze asupra preocupărilor umanitare, să ceară încetarea focului, încetarea violenței și protecția civililor, să formeze un consens internațional obligatoriu și să ia măsuri concrete în continuare”. 

Considerăm că acest lucru indică cursul de acțiune adecvat. 

Propunem următorii pași:

Pasul 1: Cerem încetarea migrației forțate din Gaza.

Pasul 2: Cerem încetarea focului și încetarea crimelor zilnice prin toate mijloacele disponibile.

Pasul 3: Organizația Națiunilor Unite trebuie să găsească modalități de a pune în aplicare Rezoluția 242, adoptată la 22 noiembrie 1967, și cele două puncte ale acesteia:

„(i) Retragerea forțelor armate ale Israelului din teritoriile ocupate în conflictul recent” și „(ii) încetarea tuturor pretențiilor sau stărilor de beligeranță și respectarea și recunoașterea suveranității, integrității teritoriale și independenței politice a fiecărui stat din zonă, precum și a dreptului lor de a trăi în pace în cadrul unor granițe sigure și recunoscute, fără amenințări sau acte de forță”. 

Acești pași vor face auzită vocea Sudului global post-colonial, în loc de doar cea a „NATO global”.

Preocuparea firească a întregii umanități este pacea, nu războiul global și, prin urmare, evocăm intenția inițială a Cartei Organizației Națiunilor Unite care trebuie respectată:

„Noi, popoarele Națiunilor Unite, hotărâte să izbăvim generațiile viitoare de flagelul războiului care, de două ori în cursul unei vieți de om, a provocat omenirii suferințe de nespus, să ne reafirmăm credința în drepturile fundamentale ale omului, în demnitatea și valoarea persoanei umane, în egalitatea în drepturi a bărbaților și a femeilor, precum și a națiunilor mari și mici, să creăm condițiile necesare menținerii justiției și respectării obligațiilor decurgând din tratate și alte izvoare ale dreptului internațional, să promovăm progresul social și condiții mai bune de trai într-o mai mare libertate…”

Noi, subsemnații, ne angajăm să găsim ceea ce prim-ministrul israelian Ițhak Rabin a numit „curajul de a ne schimba axiomele” și să urmărim și să obținem pacea în Asia de Sud-Vest.

Semnați aici https://humanityforpeace.net/index.php/petition-implementing-a-global-approach-to-end-the-cycle-of-violence-in-southwest-asia/

,